کد خبر: ۶۷۰۳۸۵
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ - ۰۲:۳۹ 21 October 2018

 

یکی از عوامل رشد اقتصادی پایدار در کشور، ارتقاء کیفیت و تقویت رقابت پذیری تولیدات ملی در بازار داخلی و بازارهای صادراتی می باشد و برای تحقق این مهم می بایست به نقش استانداردها چه در فرآیند تولید از تامین مواد اولیه تا عرضه محصول نهایی توجه کرد.

باید به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت تولید در بازاریابی و تبیین فواید اقتصادی استانداردسازی در بهبود و ارتقا شاخص های عملکردی بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی نظیر افزایش رضایت مشتری، رشد فروش، سودآوری و افزایش سهم بازار تولیدات داخلی، توجه و سرمایه گذاری ویژه کرد.

به همین منظور و برای عملیاتی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در زمینه افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی، با توجه به محدودیت منابع و مضایق بودجه ای و عدم تکافوی امکانات و شرایط موجود، سازمان ملی استاندارد می بایست با مشارکت همه دستگاههای اجرایی و ظرفیت های بخش غیردولتی از کلیه ابزارهای ترویجی برای بکارگیری داوطلبانه استانداردهای ملی توسط بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی و خدماتی و روش های خدمات پژوهشی و مشاوره فنی برای استانداردسازی و بهبود کارایی تولید و ارتقاء کیفیت محصولات داخلی ، استفاده نماید.

در شرایط کنونی کشور جمع بندی مجموعه انتظارات حاکمیت و جامعه از نقش سازمان ملی استاندارد با توجه به حجم انتظارات ایجاد شده از سازمان و وظایف تعیین شده به موجب اسناد بالادستی، قوانین، مقررات و مصوبات بیانگر این واقعیت است که ظرف فعلی این سازمان پاسخگوی مظروف مورد انتظار نیست. از این جهت یکی از راه های پیش رو برای پاسخ به انتظارات و افزایش و توسعه این ظرف، تغییر نگاه و رویکردهای سازمان می باشد.

به همین دلیل می بایست با نگاهی جدید به جایگاه و ماموریت های سازمانی از دو جنبه کارایی و اثربخشی نسبت به هدفگذاری و اتخاذ سیاستهایی نظیر تغییر رویکرد استانداردسازی و تحول و چابک سازی سازمان به عنوان یک سازمان حاکمیتی و فرابخشی با نقش دهی راهبرانه و نظارت عالیه در استقرار نظام استانداردسازی در کشور و درگیر نمودن همه دستگاهها و نهادهای حاکمیتی در ایفای نقش نظارتی در پیاده سازی و اجرای استانداردها در همه حوزه ها، اقدام نمود. هرچند درنهایت دستیابی به نقطه مطلوب چشم انداز این مقوله بدون توجه جدی نسبت به بسترسازی و نهادینه شدن فرهنگ استانداردسازی و استانداردپذیری در همه سطوح جامعه امکانپذیر نخواهد بود.

منصور فرزانه
مدیرکل استاندارد قم

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار