اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: قم
اذان صبح
۰۵:۳۶:۱۳
طلوع افتاب
۰۷:۰۱:۰۰
اذان ظهر
۱۳:۱۲:۲۹
غروب آفتاب
۱۹:۲۳:۲۰
اذان مغرب
۱۹:۴۰:۱۶