اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: قم
اذان صبح
۰۵:۱۷:۳۱
طلوع افتاب
۰۶:۴۱:۲۲
اذان ظهر
۱۲:۲۰:۱۰
غروب آفتاب
۱۷:۵۸:۱۶
اذان مغرب
۱۸:۱۵:۲۲